32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Place zabaw i obiekty małej architektury

2020-08-28
Wrocław

Place zabaw i obiekty małej architektury. Użytkowanie i kontrole po przestoju z powodu pandemii

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem placów zabaw, normami technicznymi dotyczącymi placów zabaw i certyfikatami bezpieczeństwa urządzeń zabawowych, jakie są zasady ich projektowania, jakie są obowiązki wobec organów architektoniczno–budowlanych w przypadku zamiaru przystąpienia do budowy obiektów małej architektury, jakie są przykłady samowoli budowlanej w zakresie placów zabaw, techniczne przeglądy okresowe, itp. zagadnienia.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

  • Właścicieli - Urzędów Miast, Gmin, Szkół, Przedszkoli, Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowe (dotyczy to także tzw. zamkniętych osiedli), hoteli i pensjonatów,
  • Administratorów/Zarządów Placów Zabaw,
  • Urzędników Jednostek Publicznych odpowiedzialnych za utrzymanie placów zabaw,
  • Instytucji nadzorujących place zabaw: Urzędów Nadzoru Budowlanego, Instytucji certyfikujących, Inspekcji Handlowych,
  • Pracowników Towarzystw Budownictwa Społecznego,
  • Pracowników Ośrodków Sportu i Rekreacji,

JAKI JEST ZAKRES SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli na uzyskanie wiedzy z aktualnych przepisów dotyczących obszaru zgodności wyrobów z normami PN-EN 1176. Pozwoli nabyć wiedzę niezbędną do przeprowadzenia kontroli placów zabaw, nabyć umiejętności prawidłowego posługiwania się specjalistycznym sprzętem niezbędnym do kontroli placów zabaw, zyskać możliwość rozszerzenia kontaktów z innymi instytucjami z branży.

Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia?  Napisz do nas

 

Trener - mgr inż.MAŁGORZATA MAZUR

Koszt szkolenia wynosi 460zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.