4EDU sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice


e-mail: biuro@4edu.com.pl, szkolenia@4edu.com.pl
sekretariat: 32 302 96 80
dział szkoleń: 32 302 96 84, 32 302 96 88
fax: 32 721 86 5332 302 96 81


Konto bankowe: 22 1020 1664 0000 3402 0518 4611 (PKOBP)

NIP: 631-25-98-803 / REGON: 241344550 / KRS: 0000339285

Kapitał zakładowy 50.000,00 zł wpłacony w całości. 

 

4edu