32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Czym są Białe Certyfikaty?

Białe Certyfikaty to potoczna nazwa świadectw efektywności energetycznej, które wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za inwestycje poprawiające efektywność energetyczną przedsiębiorstwa (termomodernizacje). Podstawą prawną umożliwiającą pozyskiwanie tego rodzaju świadectw jest ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Dokumenty są produktem giełdowym, którymi obraca się na Towarowej Giełdzie Energii. Są to tzw. prawa majątkowe, które mogą być sprzedane, a uzyskana kwota stanowi przychód przedsiębiorstwa. Białe Certyfikaty są urzędowym potwierdzeniem Twoich oszczędności.

Kto może uzyskać Białe Certyfikaty?

Co zrobić aby uzyskać Białe Certyfikaty?

Białe Certyfikaty "Krok po kroku"

Za jakie modernizacje można uzyskać Białe Certyfikaty?

Zwrot części kosztów za inwestycję

Przesłanki uniemożliwiające wydanie świadectwa efektywności energetycznej

Jaka jest cena usługi pozyskania Świadectwa Efektywności Energetycznej?

Przykładowe wydane świadectwa efektywności energetycznej

Miejsca naszych realizacji Białych Certyfikatów

Mapa pomocy regionalnej 2022-2027 – sprawdź poziom dofinansowania w swoim województwie