W latach 2007 - 2009 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, posiada pełne uprawnienia budowlane, zajmuje się sporządzaniem opinii technicznych i ekspertyz budowlanych, wykładowca z zakresu prawa budowlanego i mykologii budowlanej, aktualnie dyrektor ds. inwestycji w spółce prawa handlowego.