Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach w latach 2007-2009. Posiada pełne uprawnienia budowlane, zajmuje się sporządzaniem opinii technicznych i ekspertyz budowlanych. Wykładowca z zakresu prawa budowlanego i mykologii budowlanej. Ponad 40 doświadczenia w zawodzie, zarówno w wykonawstwie jak i projektowaniu Ponad 15 lat doświadczenia w szkoleniach z zakresu budownictwa i prawa budowlanego dla różnych instytucji na terenie całej Polski