32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Techniczna Obsługa Nieruchomości

2021-07-29
Gdańsk

TECHNICZNA OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z przepisami Ustawy o Prawie budowlanym i rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi warunków technicznych użytkowania oraz warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; jaka powinna być dokumentacja techniczna nieruchomości, jakie są zasady prowadzenia KOB, jakie są kontrole stanu technicznego obiektu wymagane przepisami prawa, jak wygląda kontrola urządzeń w obiektach budowlanych, jakie są zasady prawidłowego utrzymania i konserwacji nieruchomości lub lokalu, jak należy planować roboty konserwacyjne i remontowe, kiedy następuje zużycie obiektów budowlanych, jak wygląda instrukcja obsługi budynków mieszkalnych lub lokalu, jakie są proponowane przez rząd zmiany prawa budowlanego, itp. zagadnieniami.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

  • Zarządców indywidualnych w zasobach mieszkaniowych i publicznych
  • Administratorów nieruchomości
  • Osób odpowiedzialnych za kwestie utrzymania technicznego nieruchomości, prowadzenia gospodarki remontowej, współpracę z deweloperami
  • Członków zarządów wspólnot mieszkaniowych
  • Właścicieli nieruchomości
  • Pracowników służb technicznych

JAKI JEST CEL SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli na  poznanie istotnych zmian w przepisach (m.in. w Ustawie prawo budowlane), zasadami prowadzenia inwentaryzacji zasobów dokumentacyjnych, zasadami prowadzenia bieżącej, wymaganej prawem dokumentacji, w tym Książki Obiektu Budowlanego, technikami działania w zakresie utrzymania technicznego nieruchomości komercyjnych i ich wykorzystanie w nieruchomościach innych typów.

Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

Trener - mgr inż. MAŁGORZATA MAZUR

Koszt szkolenia wynosi 460zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

 

Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU SZKOLEŃ STACJONARNYCH W 4EDU SP. Z O.O. PODCZAS EPIDEMII

 

Nasze sale szkoleniowe spełniają wymogi sanitarne narzucone epidemią COVID-19

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.