32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności przesyłu - przypadki szczególne

2022-08-17

Wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności przesyłu – przypadki szczególne (przypadek zmiany przeznaczenia nieruchomości w okresie od dnia prawnej lokalizacji urządzenia przesyłowego do dnia ustalenia wynagrodzenia). Określenie zmniejszenia wartości nieruchomości na skutek ograniczenia prawa własności w związku z realizacją inwestycji budowy urządzeń infrastruktury technicznej, tj. odszkodowania za wyrządzoną szkodę, w myśl art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odszkodowanie z tytułu szkód tymczasowych powstałych na nieruchomości w związku z realizacją inwestycji budowy urządzeń infrastruktury technicznej, w myśl art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
- STUDIUM PRZYPADKÓW

Szkolenie ma na celu poznanie odpowiednich modeli obliczeniowych stosowanych przez prowadzącego szkolenie w opiniach sądowych oraz postępowaniach przez Organami administracji publicznej dla określania podstawy do ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu oraz podstawy do ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości w związku z realizacją inwestycji budowy urządzeń infrastruktury technicznej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Szkolenie oparte jest wyłącznie na wspólnej (wraz z uczestnikami szkolenia) analizie sporządzonych opinii i operatów szacunkowych...

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

  • Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych
  • Pracowników Gmin i Powiatów
  • Pracowników Starostw
  • Pracowników Urzędów Marszałkowskich,
  • Pracowników Urzędów Wojewódzkich oraz Zarządów Dróg
  • Pracowników Towarzystw Budownictwa Społecznego
  • Rzeczoznawców majątkowych
  • Adwokatów i Radców prawnych

JAKI JEST ZAKRES SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie zasad ustalania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, a także w jaki sposób następuje zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek ograniczenia prawa własności w związku z realizacją inwestycji budowy urządzeń infrastruktury technicznej, w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób określa się szkody tymczasowe powstałe na nieruchomości w związku z realizacją inwestycji budowy urządzeń infrastruktury technicznej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

 

Trener - mgr DAMIAN BUKOWSKI

Koszt szkolenia wynosi 440zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

Szkolenie spełnia wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Rzeczoznawców Majątkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez Rzeczoznawców Majątkowych (Dz. U. 2018 poz. 811 & 2, pkt 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

Szkolenie spełnia wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Adwokatów (Uchwała nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015r. § 4.pkt. b) oraz Radców Prawnych (Uchwała nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015r. § 3 pkt. 1, 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

 

W przypadku zgłoszeń poprzez formularz zgłoszenia na naszej stronie, należy osobno na adres szkolenia@4edu.com.pl wysłać wypełnione Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody dostępne poniżej

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.