32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów

2021-12-10

Zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów, zmiana egzekucji z nieruchomości, zmiana zasad prowadzenia postępowań sądowych - weszły w życie 1 i 3 lipca 2021r. oraz 13 września 2021r.

Na spotkaniu będą omawiane zagadnienia związane ze zmianami ustawy o ochronie praw lokatorów, kwestie związane ze sprzedażą nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej (zmiana Kodeksu postępowania cywilnego od 3 lipca 2021 r.). Zostaną omówione również nowe zasady prowadzenia posiedzeń sądowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nowe składy sądu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nowe wymogi formalne pism wnoszonych do sądu, nowe zasady doręczania pism sądowych itp. tematy.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

  • Pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego
  • Pracowników Urzędów Miast i Gmin
  • Pracowników Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych
  • Zarządców Nieruchomości
  • Administratorów Komunalnych
  • Pracowników Towarzystw Budownictwa Społecznego
  • Pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej
  • Komorników
  • Adwokatów
  • Radców prawnych

JAKI JEST ZAKRES SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli na uzyskanie praktycznej wiedzy na temat prawa lokalowego i zmianami w przepisach, na temat sprzedaży nieruchomości, prowadzenia egzekucji i zagadnieniami dotyczącymi nowych przepisów.

Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

 

Trener - mgr JACEK WŁODACZYK

Koszt szkolenia wynosi 440zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

 

Szkolenie spełnia wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Adwokatów (Uchwała nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015r. § 4.pkt. b) oraz Radców Prawnych (Uchwała nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015r. § 3 pkt. 1, 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

 

Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU SZKOLEŃ STACJONARNYCH W 4EDU SP. Z O.O. PODCZAS EPIDEMII

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.