32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Podstawy rozliczania mediów w zarządzaniu nieruchomościami

2024-07-16

PODSTAWY ROZLICZANIA MEDIÓW W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI: PRZEGLĄD PROCESU I ZASAD ROZLICZANIA MEDIÓW W RAMACH ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI. OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ I TERMINOLOGII ZWIĄZANEJ Z ROZLICZANIEM MEDIÓW


Na spotkaniu będą omawiane zagadnienia dotyczące istoty świadczeń medialnych, regulacji prawnych (taryfy, zasady rozliczeń z dostawcą mediów), podziału finansowego kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz problemy zasad finansowego rozliczania energii cieplnej w zależności od źródła dostawy (dostawca zewnętrzny), koszty energii zużytej na potrzeby lokali, klucze rozliczeniowe dla potrzeb centralnego ogrzewania (m2, podzielniki kosztów, liczniki). Zostanie również przedstawiona analiza finansowa kosztów zużycia świadczeń medialnych i problematyka związana z refakturowaniem kosztów świadczeń medialnych, jak również problematyka podatku VAT a świadczeń medialnych, itp. tematy.

KOGO DOTYCZY TEMAT SZKOLENIA:

 • Zarządców nieruchomości
 • Pracowników zarządzających nieruchomościami nieposiadających licencji
 • Osób wchodzących do zawodu zarządcy nieruchomości
 • Pracowników działów finansowo-księgowych Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych
 • Osób prowadzących rozliczenia podatkowe
 • Biur rachunkowych
 • Personelu księgowego
 • Zarządów Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych
 • Pracowników Towarzystw Budownictwa Społecznego
 • Administratorów nieruchomości komunalnych
 • Osób zainteresowanych uzupełnieniem wiedzy w ramach poszczególnych modułów.

JAKI JEST ZAKRES SZKOLENIA:

Udział w tej tematyce szkolenia pozwoli na omówienie zagadnień związanych z rozliczaniem mediów w zależności od źródła dostawy i w jaki sposób można analizować finansowo koszty zużycia świadczeń medialnych, uwzględniając w nich podatek VAT.


Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

Trener - dr EWA SPIGARSKA

Koszt szkolenia wynosi 500zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

W przypadku zgłoszeń poprzez formularz zgłoszenia na naszej stronie, należy osobno na adres szkolenia@4edu.com.pl wysłać wypełnione Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody dostępne poniżej

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.