OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

 

Aby ją osiągnąć należy wykonać odpowiednie audyty.

  • Audyt musi zawierać  kompletną inwentaryzację urządzeń elektrycznych zainstalowanych w badanym obiekcie.
  • Audyt powinien rekomendować konkretne działania zmierzające do obniżenia kosztów energii elektrycznej takie jak np. kompensacja mocy biernej, modernizacja oświetlenia, czy zmiana dostawcy energii.
  • Audyt prezentować będzie analizę nakładów finansowych i okres zwrotu inwestycji mających na celu obniżenie kosztów energii.

Do przeprowadzenia audytu potrzebna będzie wizja lokalna oraz całoroczne faktury za zużycie energii elektrycznej na obiekcie. Uzyskane dane zostaną przeanalizowane pod kątem opłacalności i zostanie sporządzony raport, który jednoznacznie określi, czy dany obiekt jest efektywny energetycznie i nie występują w nim niepotrzebne przeszacowane ustawienia energetyczne, które generują niepotrzebne koszty.

Audyt będzie wykonywany jednorazowo i będzie określać charakterystykę elektryczną obiektu na długie lata, chyba, że po czasie będą w nim musiały nastąpić jakieś konstrukcyjne zmiany.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY