Wykładowca z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego oraz z zakresu zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi, licencjonowany Zarządca Nieruchomości, mediator, negocjator. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, treningów - w ramach umiejętności interpersonalnych.