Mediatorka, trener, facylitatorka – z wykształcenia prawniczka, z pasji i zawodu mediatorka i trener umiejętności mediacyjnych. Od szesnastu lat praktykująca mediatorka, prowadząca m.in. mediacje gospodarcze i cywilne. Wykładowczyni akademicka współpracująca m.in. z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS oraz Wyższą Szkołą Bankową. Właścicielka firmy „Conseo”, zajmującej się prowadzeniem mediacji, negocjacji oraz propagowaniem idei polubownego rozwiązywania sporów. Pomysłodawczyni „Szkoły mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych” współtworzonej wspólnie z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie, w ramach której prowadzone są szkolenia z mediacji oraz szkolenia doskonalące dla mediatorów. Inicjatorka i współorganizatorka idei „Salonu Mediatora” – miejsca cyklicznych spotkań dla praktyków mediacji i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Fanka mediacji promując jej ideę oraz skuteczne sposoby zarządzania konfliktami, pokazująca praktyczne zastosowanie mediacji w życiu osobistym i zawodowym. Na co dzień propaguje myślenie „poza schematami”, poszukuje kreatywnych rozwiązań, wspiera w znajdowaniu rozwiązań w sprawach, które wydają się bez wyjścia.