Dyrektor techniczny w PPE Poland Sp z o.o., teoretyk i praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa na placach zabaw. W branży od 2005 r., ekspert w Komitecie Technicznym nr 2 ds. Sportu i Rekreacji w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, autor wielu artykułów dotyczących placów zabaw. Aktywnie uczestniczy zarówno w tłumaczeniu jak i tworzeniu norm dotyczących placów zabaw i innych urządzeń rekreacyjnych. Wykonywał kontrole placów zabaw dla UOKiKu i Ministerstwa Edukacji Narodowej.