nauczyciel dyplomowany wykładający przedmioty budowlane, absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej i budownictwa ogólnego, wieloletni praktyk w branży budowalnej. Autor, recenzent  zadań egzaminacyjnych oraz informatorów dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Czynny egzaminator dla zawodów budowalnych. Członek zespołów krajowych dla weryfikacji i poprawności egzaminów zawodowych. Recenzent podstaw programowych dla zawodów budowalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie  teoretycznym jak i praktycznym, w tym również szkoleń dla osadzonych w jednostkach Służby Więziennej. Współrealizator wielu projektów