Z wykształcenia prawniczka, z pasji i zawodu zarządca nieruchomości i mediatorka. Od dziewiętnastu lat aktywnie zarządza nieruchomościami. Praktykę zdobywała w największych firmach zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi. Osobiście lub z zespołem administratorów zarządzała ponad setką nieruchomości mieszkaniowych i biurowych. Przez kilkanaście lat pracy w zawodzie zarządcy wyspecjalizowała się w obsłudze „nowych” nieruchomości apartamentowych. Jako zarządca wielokrotnie organizowała wspólnoty w „budynkach deweloperskich”, poznała mocne i słabe strony nieruchomości realizowanych przez kluczowe warszawskie firmy deweloperskie. Wielokrotnie wspierała wspólnoty podczas komunikacji z deweloperami w zakresie usuwania wad części wspólnych nieruchomości. W ramach zadań menagerskich organizowała i prowadziła szkolenia dla zarządców i administratorów z zakresu: rękojmi i gwarancji, przeglądów nieruchomości, rozliczeń mediów, prowadzenia zebrań wspólnot mieszkaniowych. W ostatnich latach szkoli się w obszarze mediacji i komunikacji. W 2021 r. ukończyła kurs mediatora. Promuje i wdraża techniki mediacyjne w procesie zarządzania nieruchomościami.