Posiada uprawnienie projektowe i wykonawcze w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, wieloletni projektant w biurach projektowych związanych z budownictwem mieszkaniowym, od lat kieruje firmami rozliczeniowymi – podzielniki kosztów ogrzewania, trener na szkoleniach z zakresu optymalizacji kosztów mediów w gospodarce mieszkaniowej, aktualnie dyrektor ds. alokacji zasobów w Zakładzie Usług Technicznych „ TUZ„ s.c.