Czynny sędzia – orzecznik z wieloletnią praktyką w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego. Do grudnia 2010 nadzorujący pracę komorników jako kierownik sekcji nadzoru nad postępowaniami egzekucyjnymi. Sędzia Sądu Okręgowego – Wydział Cywilny. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca na szkoleniach z zakresu egzekucji i windykacji, najmu i eksmisji, kosztów komorniczych, prawa lokalowego. W jego szkoleniach wzięło udział kilkanaście tysięcy osób bardzo wysoko je oceniając. Znany i ceniony wykładowca.