Czynny sędzia – orzecznik z wieloletnią praktyką w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego. Do grudnia 2010 nadzorujący pracę komorników jako kierownik sekcji nadzoru nad postępowaniami egzekucyjnymi. Sędzia Sądu Okręgowego – Wydział Cywilny, aktualnie delegowany do orzekania w Sądzie Apelacyjnym