Od 2015r - Prezes Krajowej Izby Kominiarzy – Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie, były V-ce Prezes Zarządu Głównego KKP, biegły sądowy ds. kominiarstwa, rzeczoznawca Izby Rzemieślniczej w Łodzi, rzeczoznawca Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie, ekspert ds. kominiarstwa i wentylacji, autor wielu publikacji branżowych.