Posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie montażu instalacji PV oraz wykonywania audytów energetycznych. Pracowała jako Kierownik Działu Jakości w Solar - Energy S.A. (produkcja paneli fotowoltaicznych, nadzór nad inwestycjami z zakresu PV, projekty i montaż instalacji). Zajmuje się projektowaniem i montażem instalacji PV.