32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

mgr inż. KRZYSZTOF MOZOLEWSKI

​Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, rzeczoznawca budowlany, rzeczoznawca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, rzeczoznawca ds. jakości i usług, wykładowcy przy Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w zakresie problematyki związanej ze śmiertelnymi zatruciami tlenkiem węgla, biegły sądowy w zakresie budownictwa: sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych; kominiarstwa.