Wieloletni pracownik firmy zajmującej się gospodarką odpadami, specjalista w dziedzinie ochrony środowiska z wieloletnim doświadczeniem w obszarze Bazy Danych o Odpadach. Jest związana z branżą przemysłową, prowadzeniu i współprowadzeniu projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz udziale w opracowywaniu ocen oddziaływania na środowisko. Posiada liczne certyfikaty z szeroko pojętej ochrony środowiska