Audytor energetyczny w zakresie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Audytor efektywności energetycznej. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych wpisany na listę rekomendowanych audytorów energetycznych.