32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego

2024-07-23

Elektroniczna Książki Obiektu Budowlanego: Efektywne zarządzanie dokumentacją i monitorowanie obiektów budowlanych


Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego wchodzi w życie od 01.01.2023. Uczestnicy na szkoleniu dowiedzą się m.in. w części teoretycznej jakie są zadania i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego w zakresie dokumentacji, jakie są procedury postępowania związane z przeprowadzeniem okresowych kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego oraz dane wyjściowe do tworzenia planu remontów, jaki jest przebieg, a potem protokół kontroli stanu technicznego obiektu, na szkoleniu będzie omówiona elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego – jej zasady prowadzenia, terminy wprowadzania, obowiązki w tym zakresie właściciela i zarządcy, jakie są kary za nieprzestrzeganie przepisów. W części praktycznej na formularzach Książki Obiektu Budowlanego uczestnicy dowiedzą się kto może dokonywać wpisy do niej, jakie są dane charakteryzujące obiekt, będzie omówiony wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznego sprawności obiektu oraz wartości użytkowania całego obiektu, wykaz protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie, wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu, jak wygląda zmiana sposobu użytkowania obiektu, itp. zagadnienia.

KOGO DOTYCZY TEMAT SZKOLENIA:

 • Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Członków Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Zarządców nieruchomości
 • Pracowników zarządzających nieruchomościami nieposiadających licencji
 • Członków Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych
 • Członków Wspólnot Mieszkaniowych
 • Zarządców komunalnych i członków Spółdzielni Mieszkaniowych zarządzających Wspólnotami Mieszkaniowymi
 • Zarządców indywidualnych w zasobach mieszkaniowych i publicznych
 • Administratorów nieruchomości
 • Osób odpowiedzialnych za kwestie utrzymania technicznego nieruchomości, prowadzenia gospodarki remontowej, współpracę z deweloperami
 • Właścicieli nieruchomości
 • Pracowników służb technicznych

JAKI JEST CEL SZKOLENIA:

Temat tego szkolenia pozwoli poznać najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem Książki Obiektu Budowlanego oraz zmiany wynikające z prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego w formie elektronicznej, która w takiej formie wchodzi od 01.01.2023: kto może dokonywać w niej zapisów, kiedy, jakie są obowiązki właściciela i zarządcy w tym zakresie. Szkolenie przygotuje uczestników do zmian jakie wynikają z nowej formy prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego. Na szkoleniu będzie porównanie zapisów w tradycyjnej Książce Obiektu Budowlanego z zapisami w Elektronicznej Książce Obiektu Budowlanego.


Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

 

Trener - mgr inż. MAŁGORZATA MAZUR

Koszt szkolenia wynosi 500zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

W przypadku zgłoszeń poprzez formularz zgłoszenia na naszej stronie, należy osobno na adres szkolenia@4edu.com.pl wysłać wypełnione Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody dostępne poniżej

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.