Radca prawny, prowadzi Kancelarię Prawa Nieruchomości, w ramach prowadzonej Kancelarii Radcy Prawnego świadczy pomoc prawną z obszaru prawa administracyjnego i cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości; w latach 2019-2022 koordynator Biura Radców Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz zaś w latach 2017-2019 koordynator Biura Prawnego w Świętokrzyskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach; komsarz wyborczy w latach 2018-2023; wykładowca i autor wielu publikacji; sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach; posiada bogate doświadczenie w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi prawnej organów administracji publicznej oraz doświadczenie korporacyjne w obsłudze prawnej grup kapitałowych, a także w przedmiocie usług prawniczych z zakresu obrotu nieruchomościami oraz szeroko pojętego procesu inwestycyjnego.