autor i współautor ponad 90 publikacji  z zakresu: niekonwencjonalnych urządzeń elektromechanicznych, nowoczesnych metod pomiarowych w zakresie technik laserowych, technik komputerowych oraz urządzeń elektrycznych i rozwiązań dla medycyny. Współautor 2 patentów. Kierownik i wykonawca 25 grantów, prac naukowo-badawczych i usługowych dla przemysłu, w tym również grantów finansowanych z UE. Biegły sądowy. Recenzent czasopism krajowych i zagranicznych z zakresu przetwarzania energii, fotowoltaiki i elektromechaniki