Ekspert Wodorowy, Rzecznik Hydrogen Poland, Ambasador Organizacji HYFINDER, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu HYNFRA.
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Radomskiej wraz z Centralnym Laboratorium Naftowym w Warszawie. Współtwórca patentu na paliwo węglowodorowe, za które otrzymał Wyróżnienie Państwowej Akademii Nauk oraz tytuł „Jakość Roku ”. Opracował strategię wdrożenia tego rozwiązania w gospodarce krajowej na dużą skalę.