Specjalistka w dziedzinie ochrony środowiska, jest członkinią zespołu zajmującego się opracowywaniem ocen oddziaływania na środowisko. Pełni funkcję koordynatora do spraw outsourcingu środowiskowego. Posiada również doświadczenie w logistyce transferu odpadów.