32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Funkcjonowanie Wspólnot Mieszkaniowych

2021-05-26

Funkcjonowanie Wspólnot Mieszkaniowych podczas (i po) pandemii COVID 19 i po zmianie Ustawy o Własności Lokali z 2020r.

Uczestnicy na spotkaniu dowiedzą się jakie są nowe zasady funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych – Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, czyli nowy podział Wspólnot Mieszkaniowych na Małe i Duże, wymóg podejmowania uchwał, prawomocność podejmowanych uchwał, podejmowanie prawomocnych uchwał pisemnie i „na odległość”, jakie są wymogi sanitarne zebrania rocznego Wspólnot Mieszkaniowych, będą omówione Uchwały Sądu Najwyższego z 27.02.2020 dot. indywidualnego zbierania głosów, ponadto roszczenia windykacyjne jako czynność zachowawcza zarządu, zbycie prawa do miejsca postojowego i zbycie prawa do komórki lokatorskiej, będzie też omówione orzecznictwo sądowe dot. wymogów złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, wyrok NSA – dot. tytułu prawnego do neonu znajdującego się na części wspólnej oraz surowe stanowisko SA w Szczecinie na temat współistnienia zarządu i zarządu powierzonego na podst. art. 18 Ustawy o Własności Lokali, itp. zagadnienia.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

  • Zarządców nieruchomości
  • Pracowników zarządzających nieruchomościami nieposiadających licencji
  • Członków Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych
  • Członków Wspólnot Mieszkaniowych
  • Osób wchodzących do zawodu zarządcy nieruchomości
  • Zarządców komunalnych i członków Spółdzielni Mieszkaniowych zarządzających Wspólnotami Mieszkaniowymi
  • Radców prawnych
  • Personelu księgowego
  • Osób zainteresowanych uzupełnieniem wiedzy w ramach poszczególnych modułów.

JAKI JEST ZAKRES SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych w dobie pandemii COVID-19 i po jej zakończeniu. Szkolenie obejmuje przepisy jakim podlegają Wspólnoty Mieszkaniowe i w jaki sposób sytuacja pandemii COVID 19 wpłynęła na ich stosowanie. Obejmuje przepisy już istniejące oraz te, które weszły w życie w 2020r.

Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

Trener - dr MAŁGORZATA PUNDYK-GLET

Koszt szkolenia wynosi 400zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie


Szkolenie spełnia wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Adwokatów (Uchwała nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015r. § 4.pkt. b) oraz Radców Prawnych (Uchwała nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015r. § 3 pkt. 1, 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

W przypadku zgłoszeń poprzez formularz zgłoszenia na naszej stronie, należy osobno na adres szkolenia@4edu.com.pl wysłać wypełnione Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody dostępne poniżej

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.