32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod budowę dróg publicznych

2022-08-22

Odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod budowę dróg publicznych, linii kolejowych i budowli przeciwpowodziowych. Problematyka stosowania specustawy drogowej oraz innych specustaw - podobieństwa i różnice

Uczestnicy na spotkaniu dowiedzą się jaki jest podmiot i przedmiot postępowania odszkodowawczego, jakie są terminy wydawania decyzji odszkodowawczych, jak następuje ustalanie odszkodowania na podstawie stanu nieruchomości i jej przeznaczenia, w jaki sposób określa się wartość nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowania, jak wygląda operat szacunkowy jako główny dowód w postępowaniu odszkodowawczym. Na spotkaniu będą również omówione szczegółowe zagadnienia związane z ustalaniem odszkodowania, jak np. powiększenie odszkodowania o 5% wartości nieruchomości, premia 10 000 zł za zamieszkanie, odszkodowanie za ograniczone prawa rzeczowe, odszkodowanie w związku z likwidacją rodzinnych ogródków działkowych, możliwość zrzeczenia się odszkodowania. Uczestnicy poznają także takie zagadnienia jak terminy zapłaty odszkodowania oraz kwestię wypłaty 70% zaliczki , jak również podział odszkodowania pomiędzy podmioty uprawniona na podstawie konkretnych przypadków (cazusów).

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

  • Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych
  • Pracowników Urzędów Gmin
  • Pracowników Powiatów
  • Pracowników Starostw
  • Pracowników Urzędów Marszałkowskich,
  • Pracowników Urzędów Wojewódzkich oraz Zarządów Dróg
  • Rzeczoznawców Majątkowych
  • Pracowników Towarzystw Budownictwa Społecznego

 

JAKI JEST CEL SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi procedur ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, linie kolejowe oraz budowle przeciwpowodziowe, jakie są sposoby ich wyliczania, wypłaty i terminy. Na podstawie porównań miedzy specustawą drogową a innymi specustawami uczestnicy poznają zagadnienia związane z odszkodowaniami za przejęte nieruchomości.

Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

 

Trener - dr KRZYSZTOF KABAŁA

Koszt szkolenia wynosi 440zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

Szkolenie spełnia wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Rzeczoznawców Majątkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez Rzeczoznawców Majątkowych (Dz. U. 2018 poz. 811 & 2, pkt 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

Szkolenie spełnia wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Adwokatów (Uchwała nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015r. § 4.pkt. b) oraz Radców Prawnych (Uchwała nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015r. § 3 pkt. 1, 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

 

W przypadku zgłoszeń poprzez formularz zgłoszenia na naszej stronie, należy osobno na adres szkolenia@4edu.com.pl wysłać wypełnione Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody dostępne poniżej

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.