32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Księga Wieczysta bez tajemnic

2022-08-19

Księga Wieczysta bez tajemnic

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z zasadami obowiązującymi w postępowaniu wieczystoksięgowym, jak wygląda postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez właściciela nieruchomości oraz przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jak wygląda w praktyce zasada związania sądu treścią wniosku oraz kolejnością jego wpływu, jakie są środki odwoławcze od orzeczeń sądu wieczystoksięgowego, jakie dokumenty stanowią podstawę wpisu prawa własności lub użytkowania wieczystego do księgi wieczystej. Uczestnicy dowiedzą się również jakie są inne niż hipoteka obciążenia nieruchomości, forma ustanawiania tych praw, ich znaczenie i ryzyko dla obrotu nieruchomościami. Będzie omówiona tematyka związana z hipoteką: m.in. jej ustanowieniem, zmianami w niej, obciążeniami, wygaśnięciem, wykreśleniem. Na spotkaniu będzie także uzgadnianie treści Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, itp. zagadnienia.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

 • Notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych
 • Komorników
 • Radców prawnych i aplikantów radcowskich
 • Adwokatów i aplikantów adwokackich
 • Referendarzy sądowych
 • Deweloperów
 • Zarządców nieruchomości komunalnych i prywatnych
 • Spółdzielni Mieszkaniowych i Towarzystw Budownictwa Mieszkaniowego
 • Rzeczoznawców majątkowych
 • Pracowników Urzędów Wojewódzkich,
 • Pracowników wydziałów Skarbu Państwa,
 • Pracowników Wydziałów Nieruchomości.
 • Pracowników Urzędów Marszałkowskich,
 • Pracowników Urzędów Miast i Gmin

JAKI JEST CEL SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej Ksiąg Wieczystych. Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat zapisów w Księgach Wieczystych i zasad nimi rządzących. Poznają zasady ustanawiania i zmian w hipotece, dowiedzą się jak można weryfikować aktualny stan prawny nieruchomości w ramach analizy Księgi wieczystej objętej systemem Elektronicznej Księgi Wieczystej.

 

Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

Trener - mgr JOLANTA GRYS

Koszt szkolenia wynosi 440zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

Szkolenie spełnia wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Rzeczoznawców Majątkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez Rzeczoznawców Majątkowych (Dz. U. 2018 poz. 811 & 2, pkt 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

Szkolenie spełnia wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Adwokatów (Uchwała nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015r. § 4.pkt. b) oraz Radców Prawnych (Uchwała nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015r. § 3 pkt. 1, 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

 

W przypadku zgłoszeń poprzez formularz zgłoszenia na naszej stronie, należy osobno na adres szkolenia@4edu.com.pl wysłać wypełnione Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody dostępne poniżej

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.