32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności przesyłu

2021-08-10

Wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności przesyłu. Opłata adiacencka w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek dokonanego jej podziału. Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej

Szkolenie ma na celu poznanie odpowiednich modeli obliczeniowych zastosowanych przez prowadzącego szkolenie w opiniach sądowych do określania wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych przez urządzenia przesyłowe, a nadto poznanie modelu obliczeniowego stosowanego w operatach szacunkowych do określenia podstawy odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości w związku z realizacją inwestycji budowy urządzeń infrastruktury technicznej w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

  • Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych
  • Pracowników Urzędów Gmin
  • Pracowników Powiatów
  • Pracowników Starostw
  • Pracowników Urzędów Marszałkowskich,
  • Pracowników Urzędów Wojewódzkich oraz Zarządów Dróg
  • Rzeczoznawców Majątkowych

Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

Trener - mgr DAMIAN BUKOWSKI

Koszt szkolenia wynosi 400zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

 

Szkolenie spełnia wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Rzeczoznawców Majątkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez Rzeczoznawców Majątkowych (Dz. U. 2018 poz. 811 & 2, pkt 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

Szkolenie spełnia wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Adwokatów (Uchwała nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015r. § 4.pkt. b) oraz Radców Prawnych (Uchwała nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015r. § 3 pkt. 1, 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

 

W przypadku zgłoszeń poprzez formularz zgłoszenia na naszej stronie, należy osobno na adres szkolenia@4edu.com.pl wysłać wypełnione Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody dostępne poniżej

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.