32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Techniczne zarządzanie obiektem budowlanym

2022-08-19

Techniczne zarządzanie obiektem budowlanym. Poradnik dla zarządzających

Celem spotkania jest przede wszystkim zapoznanie uczestników z odpowiedzialnością Zarządcy za zarządzany obiekt budowlany. Uczestnicy poznają przepisy ustawy Prawo budowlane i rozporządzenia wykonawcze dotyczące warunków technicznych użytkowania oraz warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; jaka powinna być dokumentacja techniczna nieruchomości, jakie są zasady prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, kiedy następuje zużycie techniczne obiektów budowlanych, jakie są zasady prawidłowego utrzymania i konserwacji nieruchomości lub lokalu i jak powinna wyglądać instrukcja obsługi budynków mieszkalnych lub lokalu, jak należy planować roboty konserwacyjne i remontowe. Na spotkaniu zostaną przedstawione wzory protokołów z odbiorów robót oraz przykłady z życia dotyczące przeprowadzania odbiorów robót budowlanych. Uczestnicy również dowiedzą się kiedy mają do czynienia z usterkami w pracach budowlanych i wykończeniowych.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

 • Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Członków Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Zarządców nieruchomości
 • Pracowników zarządzających nieruchomościami nieposiadających licencji
 • Członków Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych
 • Członków Wspólnot Mieszkaniowych
 • Zarządców komunalnych i członków Spółdzielni Mieszkaniowych zarządzających Wspólnotami Mieszkaniowymi
 • Zarządców indywidualnych w zasobach mieszkaniowych i publicznych
 • Administratorów nieruchomości
 • Osób odpowiedzialnych za kwestie utrzymania technicznego nieruchomości, prowadzenia gospodarki remontowej, współpracę z deweloperami
 • Właścicieli nieruchomości
 • Pracowników służb technicznych

JAKI JEST CEL SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli na  poznanie istotnych przepisów (m.in. ustawy Prawo budowlane), zasadami prowadzenia bieżącej, wymaganej prawem dokumentacji, w tym Książki Obiektu Budowlanego, zasadami prawidłowego utrzymania i konserwacji nieruchomości lub lokalu wraz z ich instrukcją obsługi, robotami remontowymi nieruchomości oraz z różnymi zagadnieniami związanymi z robotami remontowymi nieruchomości.

Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

 

Trener - mgr inż. MAŁGORZATA MAZUR

Koszt szkolenia wynosi 440zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

 

W przypadku zgłoszeń poprzez formularz zgłoszenia na naszej stronie, należy osobno na adres szkolenia@4edu.com.pl wysłać wypełnione Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody dostępne poniżej

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.