32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Poradnik wierzyciela pytania i odpowiedzi

2021-05-13

Poradnik wierzyciela – pytania i odpowiedzi. Nowość: Krajowy Rejestr Zadłużonych. Jak ustalać majątek dłużnika i reagować na jego ukrywanie

Na spotkaniu będzie omawiany nowy rejestr dłużników od 01.07.2021 – Krajowy Rejestr Zadłużonych: kto będzie do niego wpisany, na jakiej podstawie, kto będzie miał do niego dostęp. Uczestnicy dowiedzą się kiedy następuje przedawnienie roszczeń z urzędu, a kiedy na wniosek, jak przebiega badanie przedawnienia na etapie postępowania klauzulowego i egzekucyjnego, jak można doprowadzić do przerwania biegu przedawnienia; jak zabezpiecza się roszczenia przed wszczęciem postępowania sądowego, w jego trakcie i po zakończeniu; jakie są rodzaje ograniczeń odpowiedzialności za długi spadkowe i ich konsekwencje; kiedy opłaty egzekucyjne obciążają wierzyciela, a kiedy dłużnika; jak przebiega ustalanie majątku dłużnika przed i w toku egzekucji – obowiązki wierzyciela i obowiązki komornika; jakie są podstawy, przyczyny oraz skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz umorzenia; na czym polega ochrona wierzyciela w razie celowej niewypłacalności dłużnika, jak przeciwdziałać przewlekłości postępowania egzekucyjnego oraz upadłowościowego, itp. zagadnienia.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

 • Pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • Pracowników Urzędów Miast i Gmin
 • Pracowników Zakładów i Jednostek Budżetowych
 • Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • Pracowników Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych
 • Zarządców Nieruchomości
 • Administratorów Komunalnych
 • Pracowników Towarzystw Budownictwa Społecznego
 • Pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej
 • Komorników
 • Adwokatów
 • Radców prawnych
 • Pośredników w obrocie nieruchomości
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką

JAKI JEST ZAKRES SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli na uzyskanie praktycznej wiedzy na temat Krajowego Rejestru Zadłużonych; przedawnienia i zabezpieczenia roszczeń; egzekucji i ochrony wierzyciela oraz ograniczeń odpowiedzialności za długi spadkowe.

Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

Trener - mgr JACEK WŁODACZYK

Koszt szkolenia wynosi 440zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

Szkolenie spełnia wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Adwokatów (Uchwała nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015r. § 4.pkt. b) oraz Radców Prawnych (Uchwała nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015r. § 3 pkt. 1, 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

W przypadku zgłoszeń poprzez formularz zgłoszenia na naszej stronie, należy osobno na adres szkolenia@4edu.com.pl wysłać wypełnione Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody dostępne poniżej

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.