32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Elektroniczna Księga Wieczysta

2022-07-08

Elektroniczna Księga Wieczysta

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników ze znaczeniem i funkcją Księgi Wieczystej. Co oznacza jawność Ksiąg Wieczystych i domniemania prawne i jakie niosą konsekwencje, jakie jest znaczenie dla obrotu nieruchomościami rękojmia wiary publicznej Ksiąg Wieczystych i jej wyłączenia, rola wnioskodawcy i uczestników postępowania wieczystoksięgowego, co w sytuacji braków formalnych wniosku i braków podstaw wpisu, jakie są orzeczenia wydawane w postępowaniu wieczystoksięgowym. Środki zaskarżenia w szczególności skargi na referendarza i apelacje, jakie są dokumenty będące podstawą wpisu w Księgach Wieczystych. Na spotkaniu będą również omawiane takie zagadnienia jak sprostowanie niezgodności treści Księgi z danymi z ewidencji gruntów i budynków, obciążenia nieruchomości, ich znaczenia i ryzyka dla obrotu nieruchomościami, a ujawnienie w dziale III Księgi Wieczystej, rodzaje hipotek, zasady wpisu do niej, przenoszenia i wykreślenia, wykreślenia „starych” hipotek albo wygaśniecie hipoteki. Uzgodnienie treści Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, jakie są koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym, jak można pobrać odpisy z Ksiąg Wieczystych i jak je odczytywać, itp.

 DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

 • Notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych
 • Komorników
 • Radców prawnych i aplikantów radcowskich
 • Adwokatów i aplikantów adwokackich
 • Referendarzy sądowych
 • Deweloperów
 • Zarządców nieruchomości
 • Rzeczoznawców majątkowych
 • Pracowników Urzędów Wojewódzkich,
 • Pracowników wydziałów Skarbu Państwa,
 • Pracowników Wydziałów Nieruchomości.
 • Pracowników Urzędów Marszałkowskich,
 • Pracowników Urzędów Miast i Gmin

JAKI JEST CEL SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej Ksiąg Wieczystych. Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia umiejętności prawidłowego czytania i analizy elektronicznych Ksiąg Wieczystych, będą potrafili dokonywać w niej wpisów i zmian, jak również poznają wszelkie nieprawidłowości we wpisach mające wpływ na obrót nieruchomościami.

Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

 

Trener - mgr JOLANTA GRYS

Koszt szkolenia wynosi 440zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

 

Szkolenie spełnia wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Rzeczoznawców Majątkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez Rzeczoznawców Majątkowych (Dz. U. 2018 poz. 811 & 2, pkt 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

Szkolenie spełnia wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Adwokatów (Uchwała nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015r. § 4.pkt. b) oraz Radców Prawnych (Uchwała nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015r. § 3 pkt. 1, 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

 

W przypadku zgłoszeń poprzez formularz zgłoszenia na naszej stronie, należy osobno na adres szkolenia@4edu.com.pl wysłać wypełnione Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody dostępne poniżej

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.