32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Problematyka rozliczania kosztów ciepła

2021-08-12

Problematyka rozliczania kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych po zmianach przepisów

Znowelizowane Ustawy: O efektywności energetycznej i Prawo energetyczne wprowadziły nowe zasady i obowiązki dotyczące rozliczeń za ciepło zużywane przez lokatorów w swoich mieszkaniach na cele ogrzewania. Rozliczenia kosztów ogrzewania muszą być realizowane przy zastosowaniu urządzeń umożliwiających zdalny odczyt. Lokatorzy muszą być na bieżąco informowani o zużyciu energii. Nowe rozporządzenie określa warunki stosowania urządzeń do rozliczeń ciepła: wybór metody oraz zasady ustalania technicznej wykonalności i opłacalności stosowania urządzeń. 
Jednak nawet po wprowadzeniu nowego ustawodawstwa, istniejące problemy związane z rozliczaniem kosztów ogrzewania nie znikną. Należy zwrócić uwagę, że nieprawidłowości występujące w systemach rozliczeń związane są z problemami technicznymi występującymi w budynkach i użytkowanych instalacjach, szczególnie w dobie postępującej na szeroką skalę termomodernizacji budynków - w obliczu nowego europejskiego programu  "Fala renowacji budynków". Szkolenie przybliża problemy techniczne występujące w instalacjach ogrzewania w odniesieniu do podziału kosztów ogrzewania oraz dostarcza informacji o działaniach, które można podjąć dla zminimalizowania nieprawidłowości występujących w rozliczeniach indywidualnych kosztów ogrzewania. 

      DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

  • Członków i Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych
  • Zarządców budynków
  • Administratorów nieruchomości
  • Działów technicznych
  • Spółdzielni Mieszkaniowych
  • Pracowników Towarzystw Budownictwa Społecznego

JAKI JEST ZAKRES SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli na  poznanie aktualnych, znowelizowanych podstaw prawnych rozliczeń kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, poznanie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje grzewcze oraz ich eksploatacja, w celu minimalizacji nieprawidłowości w rozliczeniach kosztów ogrzewania. Pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na pytania: jakie są metody określania kosztów ogrzewania w lokalach w zależności od źródeł ciepła i rozwiązania instalacji wewnętrznych, jakie są możliwości obniżania kosztów ciepła w budynku. Będą również omawiane przykłady problemów występujących w budynku wielorodzinnym w rozliczeniach kosztów ogrzewania oraz wymagania techniczne i organizacyjne jakie powinny zostać spełnione dla prawidłowego funkcjonowania systemów rozliczeń kosztów ogrzewania..

Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

 

Trener - dr inż. ALEKSANDRA SPECJAŁ

Koszt szkolenia wynosi 400zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

W przypadku zgłoszeń poprzez formularz zgłoszenia na naszej stronie, należy osobno na adres szkolenia@4edu.com.pl wysłać wypełnione Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody dostępne poniżej

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.