32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Odszkodowanie z tytułu szkód powstałych na nieruchomości

2021-12-10

Odszkodowanie z tytułu szkód powstałych na nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzenia przesyłowego oraz wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości

Zachowanie najwyższego poziomu profesjonalizmu wymaga stałego doskonalenia wiedzy i ciągłego zdobywania nowych doświadczeń. Jako przedstawiciele zawodu zaufania publicznego rzeczoznawcy majątkowi objęci są ustawowym obowiązkiem ustawicznego kształcenia. 4EDU Sp. z o.o. zajmuje się m.in. organizacją szkoleń pozwalających na doskonalenie kwalifikacji. Nasze szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem w środowisku. Wysoko oceniany jest ich poziom merytoryczny. Stawiamy na ciekawą tematykę i wykładowców o dużym doświadczeniu praktycznym.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

  • Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych
  • Pracowników Gmin i Powiatów
  • Pracowników Starostw
  • Pracowników Urzędów Marszałkowskich,
  • Pracowników Urzędów Wojewódzkich oraz Zarządów Dróg
  • Pracowników Towarzystw Budownictwa Społecznego
  • Rzeczoznawców majątkowych
  • Adwokatów i Radców prawnych

JAKI JEST ZAKRES SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie odpowiednich modeli obliczeniowych zastosowanych przez prowadzącego szkolenie w opiniach sądowych do określania wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych przez urządzenia przesyłowe, a nadto poznanie modelu obliczeniowego stosowanego w operatach szacunkowych do określenia podstawy odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości w związku z realizacją inwestycji budowy urządzeń infrastruktury technicznej w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

 

Trener - mgr inż. DAMIAN BUKOWSKI

Koszt szkolenia wynosi 400zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

 

Szkolenie spełnia wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Rzeczoznawców Majątkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez Rzeczoznawców Majątkowych (Dz. U. 2018 poz. 811 & 2, pkt 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

Szkolenie spełnia wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Adwokatów (Uchwała nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015r. § 4.pkt. b) oraz Radców Prawnych (Uchwała nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015r. § 3 pkt. 1, 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

 

W przypadku zgłoszeń poprzez formularz zgłoszenia na naszej stronie, należy osobno na adres szkolenia@4edu.com.pl wysłać wypełnione Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody dostępne poniżej

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.