32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Wpływ stanu epidemii COVID 19 na postępowania sądowe i egzekucyjne

2021-01-22

Wpływ stanu epidemii COVID 19 na postępowania sądowe i egzekucyjne. Pobieranie od wierzyciela opłaty w razie umorzenia egzekucji. Nowe zasady dochodzenia roszczeń w stosunku do lokatorów z zasobów spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. Aktualny stan prawny uwzględniający zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym obowiązujące od lutego 2020r.

 

Na spotkaniu będzie omawiany wpływ stanu zagrożenia epidemicznego na bieg terminów procesowych i sądowych oraz postępowanie egzekucyjne, aktualny stan prawny w zakresie dochodzenia roszczeń w postępowaniu upominawczym, elektronicznym upominawczym, uproszczonym, nakazowym; nowe zasady uzyskiwania klauzuli wykonalności przy przejściu uprawnień na nowego wierzyciela; będzie omówiony zarys nowych regulacji w zakresie dochodzenia roszczeń, m.in. nowe wysokości opłat sądowych, aktualne zasady doręczania pism w postępowaniu sądowym, doręczenia dokonywane przez komornika, jakie są podstawy ustanowienia kuratora dla pozwanego nieznanego z miejsca pobytu, rola kuratora, jego wynagrodzenie, praktyczne zagadnienia dotyczące odszkodowań po ustaniu stosunku najmu (odszkodowania od gmin i od byłych lokatorów), jak wyglądają praktyczne zagadnienia wykonywania eksmisji, itp. tematy.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

  • Pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego
  • Pracowników Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych
  • Zarządców Nieruchomości
  • Administratorów Komunalnych
  • Pracowników Towarzystw Budownictwa Społecznego
  • Komorników
  • Adwokatów
  • Radców prawnych

JAKI JEST ZAKRES SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli na uzyskanie wiedzy na temat kluczowych pojęć związanych z nowymi regulacjami dotyczącymi pracy komorników sądowych oraz zapoznanie się z najistotniejszymi problemami i zagadnieniami dotyczącymi nowych przepisów.

Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

Trener - mgr JACEK WŁODACZYK

Koszt szkolenia wynosi 440zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

Szkolenie spełnia wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Adwokatów (Uchwała nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015r. § 4.pkt. b) oraz Radców Prawnych (Uchwała nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015r. § 3 pkt. 1, 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

 

W przypadku zgłoszeń poprzez formularz zgłoszenia na naszej stronie, należy osobno na adres szkolenia@4edu.com.pl wysłać wypełnione Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody dostępne poniżej

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.