32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym

2024-07-18

Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym i sądowym z analizą wybranych sytuacji praktycznych


Uczestnicy na szkoleniu dowiedzą się m.in. jaka jest pozycja prawna strony postępowania rozgraniczeniowego, jakie są prawa i obowiązki strony postępowania rozgraniczeniowego na etapie administracyjnym i sądowym, jaki jest przedmiot i cele postępowania rozgraniczeniowego, rodzaje praw do nieruchomości, części składowe nieruchomości, nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, jakie są organy właściwe do rozgraniczenia nieruchomości, jaka jest rola biegłego geodety na etapie administracyjnym i sądowym postępowania, jakie są kryteria rozgraniczenia nieruchomości, a jakie dowody w postępowaniu: dokumenty, zeznania świadków, oględziny, opinia biegłego, przesłuchania stron, inne środki dowodowe, zabezpieczenie dowodów, jak wygląda przebieg postępowania rozgraniczeniowego na etapie administracyjnym oraz sądowym, jakie są możliwe rozstrzygnięcia w postępowaniu na etapie administracyjnym oraz na etapie sądowym w pierwszej i drugiej instancji, problemy węzłowe związane z rozgraniczeniem nieruchomości: rozgraniczenie a zasiedzenie nieruchomości, rozgraniczenie a uwłaszczenie nieruchomości, rozgraniczenie a powództwo o wydanie przygranicznego pasa gruntu, rozgraniczenie a podział nieruchomości, rozgraniczenie bezpośrednio przed sądem z pominięciem etapu administracyjnego, rozgraniczenie w postępowaniu scaleniowym, itp. zagadnienia.

KOGO DOTYCZY TEMATYKA SZKOLENIA:

 • Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • Urzędów Miast i Gmin
 • Zakładów i Jednostek Budżetowych
 • Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych
 • Zarządców Nieruchomości
 • Administratorów Komunalnych
 • Towarzystw Budownictwa Społecznego
 • Adwokatów
 • Radców prawnych
 • Pośredników w obrocie nieruchomości
 • Rzeczoznawców majątkowych
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką

JAKI JEST ZAKRES SZKOLENIA:

Temat tego szkolenia pozwoli na uzyskanie praktycznej wiedzy na temat przebiegu rozgraniczenia nieruchomości w postępowaniu administracyjnym i sądowym, od przedmiotu postępowania, przez organy właściwe do rozgraniczenia, kryteria rozgraniczenia, dowody w postępowaniu, przebieg postępowania, aż do możliwych rozstrzygnięć w postępowaniu oraz problemów węzłowych związanych z rozgraniczeniem nieruchomości. 


Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

Trener - dr n. pr. Piotr Świerczynski

Koszt szkolenia wynosi 500zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

Szkoleniea spełniają wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Adwokatów (Uchwała nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015r. § 4.pkt. b) oraz Radców Prawnych (Uchwała nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015r. § 3 pkt. 1, 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652)

W przypadku zgłoszeń poprzez formularz zgłoszenia na naszej stronie, należy osobno na adres szkolenia@4edu.com.pl wysłać wypełnione Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody dostępne poniżej

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.