32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Prawo budowlane w praktyce

2021-08-19
Bydgoszcz

Prawo budowlane w praktyce. Najbardziej problematyczne przepisy w praktyce sadowej

Szkolenie adresowane jest do służb technicznych - zarządców i administratorów nieruchomości. Zajęcia prowadzone są w dużej części w formie „studium przypadku”, czyli analizy przypadku – analiza pojedynczego zdarzenia, tj. szczegółowy opis rzeczywistego przypadku, pozwalający wyciągnąć wnioski
co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu. Przypadki - faktyczne, rzeczywiste pochodzą z bogatego doświadczenia zawodowego wykładowcy (biegły sądowy), jak również mogą być przedstawiane przez uczestników szkolenia. Metodologia prowadzonego szkolenie jest bardzo dobrze oceniane przez uczestników, przede wszystkim dlatego, że uczestnicy mogą na szkoleniu -  rozwiązywać optymalnie swoje (często bardzo trudne) problemy związane z tematyką szkolenia.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

 • Zarządców Nieruchomości
 • Administratorów nieruchomości komunalnych
 • Towarzystw Budownictwa Społecznego
 • Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Wspólnot Mieszkaniowych
 • Służb technicznych Urzędów Miast i Gmin
 • Służb technicznych Jednostek i Zakładów Budżetowych
 • Służb technicznych placówek oświatowych i służby zdrowia
 • Osób odpowiedzialnych za kwestie utrzymania technicznego nieruchomości, prowadzenia gospodarki remontowej, współpracę z deweloperami
 • Właścicieli nieruchomości
 • Osób z nadzoru budowlanego
 • Osób zainteresowanych uzupełnieniem wiedzy w ramach poszczególnych modułów.

JAKI JEST CEL SZKOLENIA:

Na spotkaniu będzie omówiona tematyka związana z ograniczeniami w stosowaniu przepisów prawa budowlanego wynikającymi z daty ich wprowadzeniu do użytku, jak również zakres czynności jakie powinny przeprowadzić osoby dokonujące okresowych kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, w tym zakres czynności wynikających z Ustawy Prawo Budowlane oraz na przykładzie opinii środowiska kominiarskiego. Będzie omówione pomijanie w protokołach wad dotyczących m.in. wyziębionych kominów wentylacji naturalnej, zaniżonych przekroi kanałów wentylacyjnych; brak jednoznaczności formułowania w protokołach pokontrolnych wad mogących zagrozić zdrowiu lub życiu w rozumieniu art. 70 Ustawy Prawo Budowlane, obowiązek powiadamiania organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia takich zagrożeń. Na spotkaniu będzie poruszana tematyka związana z zapewnieniem stałego dostępu powietrza do mieszkań – na kim spoczywa obowiązek ujawnienia zagrożeń wynikających ze szczelnej stolarki uniemożliwiającej skuteczność techniczną przewodów kominowych oraz prawidłowe spalanie paliwa gazowego, itp. zagadnienia.

Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

 

Trener - mgr inż. KRZYSZTOF MOZOLEWSKI

Koszt szkolenia wynosi 460zł/os brutto 
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU SZKOLEŃ STACJONARNYCH W 4EDU SP. Z O.O. PODCZAS EPIDEMII

 

Nasze sale szkoleniowe spełniają wymogi sanitarne narzucone epidemią COVID-19

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.