32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Place zabaw i obiekty małej architektury

2021-03-19

Place zabaw i obiekty małej architektury – obowiązki właścicieli w zagrożeniu epidemicznym i po ustaniu pandemii

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem placów zabaw, normami technicznymi dotyczącymi placów zabaw i certyfikatami bezpieczeństwa urządzeń zabawowych, jakie są zasady ich projektowania, place zabaw publiczne i niepubliczne oraz jakie są obowiązki wobec organów architektoniczno–budowlanych w przypadku zamiaru przystąpienia do budowy: obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych, urządzeń sportowo-rekreacyjnych, jak wyglądają okresowe przeglądy techniczne, samowola budowlana w zakresie placów zabaw, jakie są obowiązki właścicieli placów zabaw w sytuacji zagrożeń epidemicznych oraz jakie czynności umożliwiają uruchomienie ponownie placów zabaw, itp. zagadnienia.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

  • Właścicieli - Urzędów Miast, Gmin, Szkół, Przedszkoli, Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowe (dotyczy to także tzw. zamkniętych osiedli), hoteli i pensjonatów
  • Administratorów/Zarządów Placów Zabaw
  • Urzędników Jednostek Publicznych odpowiedzialnych za utrzymanie placów zabaw
  • Instytucji nadzorujących place zabaw: Urzędów Nadzoru Budowlanego, Instytucji certyfikujących, Inspekcji Handlowych
  • Pracowników Towarzystw Budownictwa Społecznego
  • Pracowników Ośrodków Sportu i Rekreacji

 

JAKI JEST ZAKRES SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli na uzyskanie wiedzy z aktualnych przepisów dotyczących obszaru zgodności wyrobów z normami PN-EN 1176. Pozwoli nabyć wiedzę niezbędną do przeprowadzenia kontroli placów zabaw, nabyć umiejętności prawidłowego posługiwania się specjalistycznym sprzętem niezbędnym do kontroli placów zabaw, zyskać możliwość rozszerzenia kontaktów z innymi instytucjami z branży.

Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

 

Trener - mgr inż. MAŁGORZATA MAZUR

Koszt szkolenia wynosi 400zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

 

W przypadku zgłoszeń poprzez formularz zgłoszenia na naszej stronie, należy osobno na adres szkolenia@4edu.com.pl wysłać wypełnione Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody dostępne poniżej

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.