KOTŁY ELEKTRODOWE ECO POWER

 

Kotły elektrodowe to nowość na rynku urządzeń grzewczych. W 2017 roku przedsiębiorcy zrzeszeni w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach zwrócili się do naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej z prośbą o pomoc przy realizacji ich pomysłu na opracowanie nowego źródła energii cieplnej. Bezemisyjne urządzenie grzewcze dedykowane miało być dla odbiorców indywidualnych z regionów zagrożonych smogiem, jak na przykład rejon Górnego Śląska. Nawiązana współpraca okazała bardzo owocna i po 2 latach intensywnych prac badawczych, prowadzonych w Katedrze Mechatroniki Wydziału Elektrycznego opracowano pierwsze prototypy kotła elektrodowego, przeznaczonego do powszechnego użytku.

Technologia ogrzewania elektrodowego sięga początków XX wieku i stosowana była dotychczas w rozwiązaniach dla przemysłu ciężkiego. W kotłach elektrodowych konwersja energii elektrycznej w ciepło jest głównie wynikiem efektu Joule'a, wspomaganego przez ciepło pochodzące z reakcji egzotermicznych. Współczynnik mocy kotłów elektrodowych jest praktycznie równy jedności, a ich sprawność elektrotermiczna jest równa 0,99. Dotychczas nie stosowano tych rozwiązań powszechnie dla budynków mieszkalnych czy małych punktów handlowo-usługowych. Dzięki prowadzonym pracom badawczym opracowano niezwykle wydajne,a jednocześnie niewielkich rozmiarów i bezemisyjne źródło ciepła, które z powodzeniem możemy zastosować do ogrzewania budynków o powierzchni od 100 do nawet 1 000m2.

Urządzenie jest cały czas rozwijane i udoskonalane, a prace są prowadzone pod kierunkiem zastępcy Kierownika Katedry Mechatroniki dra inż. Marcina Szczygła, obecnego Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Elektrycznego, Politechniki Śląskiej. Dla kontynuacji badań i rozwoju kotła elektrodowego Eco Power tworzona jest obecnie w Katedrze Mechatroniki „Pracownia Badań Innowacyjnych Urządzeń Grzewczych Eco Power”, która będzie działać w ramach Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska Politechniki Śląskiej.